תזכורת ! גן סיני וגם ירדן זה חו"ל

עדכון 25/04/21

את השאלון צריכים למלא במלואו, כולל הסעיף של כרטיס האשראי. נא להקפיד, כולל מידע אישי וחתימה.

בבקשה להגיש את הטופס המלא יחד עם:

  1. אישור חיסון קורונה
  2. דו"ח מצב רפואי מקופת חולים

ללא 2 המסמכים הנוספים, אין טעם לטופס הבקשה. חייבים להגיש את כול החומר ביחד כדי לקבל ביטוח. נא להביא לי כל שלושת המסמכים ביחד, ולא בחלקים.

לא לחכות עם הכול לרגע האחרון. צריכים להגיש את ניירת כמה ימים טובים לפני הנסיעה!

אפשר בכל עת להתקשר אלי עם שאלות

דני

עדכון מאי 2021 - טופס הצעה לביטוח נסיעות לחול.pdf

תעריפון חול מרץ 2021.pdf

 

דני הופמן אחראי על ביטוח נסיעות לחו"ל .

גם רישום וגם תביעות .

רכישת ביטוח חו"ל בסיסי היא חובה ובאחראיות הקהילה.

אפשר להזמין את הביטוח  עד שבועיים לפני הטיסה כדי שיהיה זמן להגיש אישורים רפואיים אם נדרש ( מצב רפואי קיים, הריון , אשפוז או ביקור במיון לפני פחות משלושה חודשים וכד'...)

אפשר להתייעץ עם דני על הרחבות הביטוח ( כבודה וכד' )

מוסרים את הטופס לדני . אפשר למסור לו במייל .

מקבלים דף לתא הדואר  , עם מספר פוליסה, מספרי טלפון ותנאים.

חשוב לשמור את אישורי יציאה וכניסה לארץ ( פתק ורוד וכחול שמקבלים בביקורת גבולות ) . זה יכול לעזור במקרים ספציפים, בעיקר חזרה מוקדמת.