תורנויות - רשימות מקור 

 

enlightenedלהחלפות וצפייה בשינויים , להשתמש ביישומון K-TOR enlightened

 

אפריל 2024

תורנויות אפריל 2024

מאי 2024

MAY.pdf