יום הכיפורים תש"פ

סדר תפילות ליום הכיפורים


יום ג' 8/10

 

הדלקת נרות (הצום נכנס) : 17:59

כל נדרי : 18:00

 

יום ד' 9/10

 

שחרית : 9:00       

הזכרת נשמות : 11:30

מנחה, ספר יונה : 16:00

נעילה :  17:45

תקיעת השופר ומעריב

 

גמר חתימה טובה