בשעה טובה ומבורכת החל גדיד תשע"ח !

השנה הפרי הקדים ובכמויות מרשימות . לשם כך, גייסנו צוות גדול מאי פעם. החלקה החדשה פורחת , ויש תוכנית לנטיעות נוספות מייד עם תום הגדיד. בהצלחה לכולנו !


מזכרת מלפני שנה :