הודעה בדבר מקום ציבורי קטורה שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

התאמת נגישות

הודעה בדבר מקום ציבורי קטורה

שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

 

בתוקף סמכותו של קיבוץ קטורה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:

רשימת מבנים קיימים:

מספר סידורי : 1

שם מבנה : חדר אוכל

שם הישוב והרחוב : קיבוץ קטורה

X מרכז מבנה : 35.061

Y מרכז מבנה : 29.970

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושיים הציבורים במבנה : הסעדה

דרכי הנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או ננדרש לבצע בו : תקין

התאמות נגישות חלופיות להנגשנ זמנית : תקין

 

מספר סידורי : 2

שם מבנה : ספריה

שם הישוב והרחוב : קיבוץ קטורה

X מרכז מבנה : 35.062

Y מרכז מבנה : 29.970

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושיים הציבורים במבנה : קבלת קהל

דרכי הנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או ננדרש לבצע בו : תקין

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית : תקין

 

מספר סידורי : 3

שם מבנה : בית כנסת

שם הישוב והרחוב : קיבוץ קטורה

X מרכז מבנה : 35.062

Y מרכז מבנה : 29.970

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושיים הציבורים במבנה : תפילות

דרכי הנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או ננדרש לבצע בו : תקין

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית : תקין

 

מספר סידורי : 4

שם מבנה : מועדון

שם הישוב והרחוב : קיבוץ קטורה

X מרכז מבנה : 35.061

Y מרכז מבנה : 29.970

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושיים הציבורים במבנה : מועדון

דרכי הנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או ננדרש לבצע בו : התאמת כניסה למבנה

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית : כבש המביל לכניסה האחורית

מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם ) : מ.א. חבל אילות

מועד ההנגשה : יונגש עד 3/2026

 

מספר סידורי : 5

שם מבנה : מקלטים

שם הישוב והרחוב : קיבוץ קטורה

X מרכז מבנה : רחבי הקיבוץ

Y מרכז מבנה : רחבי הקיבוץ

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושיים הציבורים במבנה : מרחבים מוגנים

דרכי הנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או ננדרש לבצע בו : לא נדרש

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית : לא נדרש

מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם ) : לא נדרש

מועד ההנגשה : לא נדרש

 

רשימת מקומות שאינם בניין:

 

מספר סידורי : 1

שם המקום : בית עלמין

שם הישוב והרחוב : קיבוץ קטורה

X מרכז מקום : 35.061

Y מרכז מקום : 29.970

סוג המקום שאינו בניין : בית עלמין

דרכי הנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או ננדרש לבצע בו : לא נגיש

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית : לא נגיש

מקור החובה של הרשות להנגשת המקום  (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם ) : מ.א. חבל אילות

מועד ההנגשה : 3/2026

 

מספר סידורי : 2

שם המקום : גן משחקים

שם הישוב והרחוב : קיבוץ קטורה

X מרכז מקום : 35.061

Y מרכז מקום : 29.970

סוג המקום שאינו בניין : אתר משחק

דרכי הנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או ננדרש לבצע בו : תקני

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית : תקני

 

מספר סידורי : 3

שם המקום : בריכה

שם הישוב והרחוב : קיבוץ קטורה

X מרכז מקום : 35.061

Y מרכז מקום : 29.970

סוג המקום שאינו בניין : מקום רחצה

דרכי הנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או ננדרש לבצע בו : תקני

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית : תקני

 

 

אני, שרית רוזנפלד  יו"ר ועד מקומי קטורה מצהיר בזאת כי ועד מקומי קטורה הקצה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023), לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לחוק, תקציב  בסכום של 30,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

                                                                                                    חתימה

30.3.2022

שרית רוזנפלד - יו"ר ועד מקומי קטורה

(חמ 6366-3)

 

[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61.