"מרכז השחר על שם רוז הלפרין" היא עמותה רשומה שהוקמה בשנת 1983. העמותה מקבלת ומגייסת תרומות כספיות מהציבור הרחב ומחלקת את התרומות בתור מענקים עבור פעילות, בעיקר בקטורה, וגם באזור.


מרכז השחר ע"ש רוז הלפרין

ליזום, לקדם, לסייע ולהחזיק מפעל חינוך, תרבות ובריאות בערבה ובארץ ולפעול לפי עקרונות של ציונות ודו-קיום.

עם דגש על הפריפריה בערבה, במיוחד פעילויות צדקה בקיבוץ קטורה, תומכי מרכז השחר סייעו מאות ילדים, בני נוער, ומבוגרים:

  • להגיע להזדמנויות חינוכיות;
  • לחוות פלורליזם דתי;
  • לפתח את הכישרון המוזיקלי שלהם;
  • להבין ולתמוך בדו-קיום בישראל;
  • לשפר את הבריאות שלהם;
  • לקדם ולחיות קיימות סביבתית;
  • ליהנות מאירועי תרבות; 
  • לחוות היבטים חברתיים, דתיים, כלכליים ותרבותיים הייחודיים של קיבוץ קטורה.

כמו כל עמותה, מרכז השחר כפוף לחוקים של רשם העמותות במשרד המשפטים.

לפרטים ניתן לעיין בעמוד העמותה, מתוך אתר האינטרנט "ישראל תורמת"