המחסן של משקי הנגב עבר ל - :

"מחסני עזרא רחוב החופר 6 חולון"

איש קשר במחסן : 

יוסי 050-6869080

נכון ל-05/07/2021