אורחים ועובדים בקיבוץ שאינם גרים בקטורה לא יוכלו להיכנס לחדר האוכל.

enlightenedנא להקפיד על ההנחיות
 בכל זמן כולנו נדרשים להנחיות שנקבעו :
• תנועה בחדר האוכל עם מסיכה בלבד 
• שטיפת ידיים בכניסה לחדר האוכל
• שמירה על מרחק
• שימוש במפיות או כפפות חד פעמיות להגשה עצמית
 

 

ארוחת ערב שישי וצהריים בשבת
הארוחות לחלוקה בהגשה עצמית ביום שישי בין השעות 17:30-19:00 ובשבת בין השעות 12:00-13:30.
אנא הגיעו לחלוקה לפי הזמנים שנקבעו:
• חצי שעה ראשונה – משפחות עם ילדים בגיל הרך ובבית ספר יסודי
• חצי שעה שניה – 60+
• חצי שעה שלישית – כל היתר