4/2/2020

מצורפת תכנית פירוק גגות האסבסט בקיבוץ קטורה (9-2 עד 11-2).

מדובר על הגגות אשר בתוך הקיבוץ.

גג נוסף נמצא במטע התמרים בשטח החקלאי ממזרח לכביש הערבה.

עדי

מיקום גגות לפינוי

הודעה על ביצוע פירוק גגות אסבסט