יום ג' 08.10.19

בוהוריים : 8:00-11:00
(ניתן לקחת אוכל ללא צמים)
הגעת תורני ח"א : 15:30
ארוחה מפסקת כולל לקיחת מזון
לארוחת מפסקת בבית : 16:00
הצום נכנס : 17:59    
כל נדרי : 18:00

יום ד', 9.10.18

אין ארוחות בחדר האוכל משך היום

הגעת התורנים : 19:00
ארוחת ערב שבירת הצום : 19:30


צום משמעותי לכולנו !
 

ליום הכיפורים