שעות פתיחת הבריכה
יום ראשון Sunday   18/8/2019   : 
שחיית שחרית 5:30-7:00 מסלולים לתושבים קבועים וחברים בלבד 
10:15-19:00
יום שני Monday  19/8/2019 : 
10:15-19:00
16:00-17:30 פעילות קייטנת נכדים
יום שלישי Tuesday  20/8/2019:
שחיית שחרית 5:30-7:00 מסלולים לתושבים קבועים וחברים בלבד 
10:15-21:00
19:30-21:00 ארוע ק"ק פתוח לציבור
יום רביעי Wednesday  21/8/2019:
10:15-19:00 
21:00-22:00 שירה מקודשת עם שרה לנשים. 
יום חמישי Thursday  22/8/2019: 
שחיית שחרית 5:30-7:00 שחיית מסלולים לתושבים קבועים וחברים בלבד 
10:15-21:00 שחיית לילה
שחיית לילה לקהילה
21:00-23:00
 ארוע לבני 18+ בחסות קייטנת נכדים 
יום שישי Friday  23/8/2019: 
  10:15-18:30
יום שבת   Saturday  24/8/2019: 
שחיית מסלולים לתושבים קבועים וחברים בלבד 8:00-10:00
10:00-19:00
שבוע טוב!!