שעות פתיחת הבריכה
יום ראשון Sunday   14/7/2019   : 
שחיית שחרית 5:30-7:00
10:15-20:00
20:00-22:00 – ארוע ק"ק סגור לציבור
יום שני Monday  15/7/2019 : 
10:00-22:00
19:30-22:00 ארוע ק"ק פתוח לציבור
יום שלישי Tuesday  16/7/2019:
שחיית שחרית 5:30-7:00
10:15-19:00
19:00-22:00 ארוע ק"ק סור לציבור
יום רביעי Wednesday  17/7/2019:
10:15-19:00
יום חמישי Thursday  18/7/2019: 
שחיית שחרית 5:30-7:00
10:15-20:30 
 13-17יורגש עומס ע"י קבוצת ק"ק
19:30-22:00 ארוע ק"ק סגור לציבור
יום שישי Friday  19/7/2019:  
  10:15-19:00  
יום שבת   Saturday  19/7/2019: 
שחיית מסלולים בלבד 8:00-10:00
10:00-19:00
בין 13-17 יורגש עומס קבוצה ק"ק
שבוע טוב!!שעות פתיחת הבריכה
יום ראשון Sunday   14/7/2019   : 
שחיית שחרית 5:30-7:00
10:15-20:00
20:00-22:00 – ארוע ק"ק סגור לציבור
יום שני Monday  15/7/2019 : 
10:00-22:00
19:30-22:00 ארוע ק"ק פתוח לציבור
יום שלישי Tuesday  16/7/2019:
שחיית שחרית 5:30-7:00
10:15-19:00
19:00-22:00 ארוע ק"ק סור לציבור
יום רביעי Wednesday  17/7/2019:
10:15-19:00
יום חמישי Thursday  18/7/2019: 
שחיית שחרית 5:30-7:00
10:15-20:30 
 13-17יורגש עומס ע"י קבוצת ק"ק
19:30-22:00 ארוע ק"ק סגור לציבור
יום שישי Friday  19/7/2019:  
  10:15-19:00  
יום שבת   Saturday  19/7/2019: 
שחיית מסלולים בלבד 8:00-10:00
10:00-19:00
בין 13-17 יורגש עומס קבוצה ק"ק
שבוע טוב!!