שעות פתיחת הבריכה
יום ראשון Sunday   12/5/2019   :
13:00-18:00
19:30-21:30 ארוע ק"ק פתוח לציבור
יום שני Monday  13/5/2019 :
13:00-18:00
19:30-21:30 ארוע ק"ק פתוח לציבור
יום שלישי Tuesday  14/5/2019:
13:00-21:30
חג האצות
  
יום רביעי Wednesday  15/5/2019:
13:00-19:00
יום חמישי Thursday  16/5/2019: 
13:00-19:00
21:00-22:30 ארוע ק"ק פתוח לציבור
יום שישי Friday  17/5/2019:  
  10:00-18:00 לתשומת הלב - 14:30-18:00 קבוצה גדולה של ק"ק פתוח לציבור
יום שבת   Saturday  18/5/2019: 
10:00-18:00 לתשומת הלב - 14:00-16:30 קבוצה גדולה של ק"ק פתוח לציבור
שבוע טוב!!