יום ג' 18.09.18

 בוהוריים

 8:30-11:00
  
תורני ח"א

15:30

ארוחה מפסקת כולל חלוקת מזון לארוחת מפסקת בבית

16:15

הצום נכנס

18:11  

כל נדרי
18:15

יום ד', 19.09.18

אין ארוחות בחדר האוכל משך היום

הגעת תורנים

18:30

ארוחת ערב שבירת צום

19:30


שיהיה צום משמעותי לכולנו!