יום ראשון: Sunday 16/9/2018
שחיית בוקר 6:00-8:00 
14:00-19:00
יום שני Monday  17/9/2018  :
שחיית בוקר : 7:00-9:00  
14:00-19:00
יום שלישי  18/9/2018 Tuesday :
7:00-14:00
ערב יום כיפור
יום רביעי 19/9/2018    Wednesday:
יום כיפור הבריכה סגורה
יום חמישי 20/9/2018 Thursday: 
שחיית בוקר : 7:00-9:00
14:00-19:00
יום שישי 21/9/2018 Friday:
11:00-18:30 
יום שבת Saturday 22/9/2018:
שחיית בוקר 10:00-8:00  ,10:00-18:00
שבוע טוב!!