יום ד', יום הזכרון (18/4) – אספקה פתוחה משך היום כרגיל, אך לא תפתח בערב. 

יום ה', יום העצמאות (19/4) – אספקה סגורה כל היום כולל בערב.

יום ו' (20/4) – אספקה פתוחה כרגיל – 9:00 עד 11:30, 12:30 עד 14:30