שעות פתיחת הבריכה
יום ראשון   Sunday 13/8/2018:
שחיית בוקר 6:15-8:00 
10:00-20:00
יום שני Monday  14/8/2018  :
9:00-11:00 בריכה סגורה לציבור - ק"ק
11:00-20:00, 
יום שלישי  15/8/2018 Tuesday :
שחיית בוקר : 6:15-8:00
10:00-20:00
יום רביעי 16/8/2018    Wednesday:
09:00-11:00 בריכה סגורה לציבור - ק"ק
11:00-20:00
יום חמישי 17/8/2018 Thursday: 
שחיית בוקר : 6:15-8:00
09:00-11:00 בריכה סגורה לציבור - ק"ק
10:00-20:00
19:00-21:00 ארוע ק"ק פתוח לציבור
יום שישי 18/8/2018 Friday:
10:00-18:30 
יום שבת Saturday 19/8/2018:
שחיית בוקר 10:00-8:00  ,10:00-19:00
שבוע טוב!!!