שעות פתיחת הבריכה

יום ראשון 15/4/2018 :

10:00-12:00 14:00- 18:00

19:00-21:00 בריכה פתוחה לציבור (ארוע קרן קולות)

יום שני 16/4/2018 :

12:00-10:00     

14:00-19:00

יום שלישי 17/4/2018:

12:00-10:00     

14:00-19:00

יום רביעי 18/4/2018:

יום הזכרון הבריכה סגורה

יום חמישי 19/4/2018:

12:00-10:00    14:00-19:00

יום שישי:    10:00-12:00        13:00-18:00

יום שבת:

10:00-18:00