שעות פתיחת הבריכה
יום ראשון   Sunday 17/6/2018:
שחיית בוקר : 6:15-8:00
10:00-12:00 15:00-20:00
יום שני Monday  18/6/2018  :
09:00-20:00
ארוע של תלמידים מהתיכון מ9:00-12:00
יום שלישי  19/6/2018 Tuesday :
שחיית בוקר : 6:15-8:00
ארוע של תלמידים מהתיכון 9:00-12:00
09:00-20:00
יום רביעי 120/6/2018 Wednesday: 
שחיית בוקר : 6:15-8:00
09:00-20:00
18:00 אירובי עם סוזי  
יום חמישי 21/6/2018 Thursday:
10:00-12:00 ,15:00-21:00
יום שישי 22/6/2018 Friday:
10:00-18:00
יום שבת Saturday 23/6/2018:
שחיית בוקר 10:00-8:00  ,10:00-18:00
בת מצווה איריס אשחר 20:00-22:30
שבוע טוב!!!