יום שלישי , 30 בינואר 2018 , י"ד בשבט תשע"ח, בשעה 11:30

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

במסגרת ציון יום המודעות לבריאות על סדר היום: מערך הבריאות בעיר אילת ובמועצה אזורית אילות וערבה תיכונה.

מוזמנים: משרד הבריאות, משרד האוצר, ההסתדרות הרפואית, מגן דוד אדום, המועצה האזורית הערבה התיכונה, שירותי בריאות כללית, עיריית אילת, מועצה אזורית חבל אילות, ארגון בעלי הסטומה, מוזמנים שונים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים , משרד ראש הממשלה , משרד הביטחון וצה"ל, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, המוסד לביטוח לאומי, הרשות להגבלים עסקיים, המרכז לשלטון מקומי, איגוד מנהלי בתי החולים, נציגי קופות החולים, הנהלת בית החולים יוספטל, איגוד העובדים הסוציאליים, צב"י - צרכני בריאות ישראל, האגודה לזכויות החולה, החברה הכלכלית לאילת בע"מ, רשות שדות התעופה, חברת התעופה ארקיע, חברת התעופה ישראייר, רת"א - רשות התעופה האזרחית

מקום הישיבה: חדר הוועדה, באגף הוועדות (קדמה), קומה 3, חדר 3730

 

הדיון ישודר