אין שירות במזכירות הרפואית בתקופה זו, מלבד השאלת ציוד אורתופדי, דרך יוליה ק. 

הודעה משלימה בדייג'סט 4329