חנוכה

 

 

בקטורה חיים ביחד שומרי מצוות וכאלה שאינם.

המטבח כשר, ושומרים על שבת וחגים במקומות ציבוריים, אולם, בביתם הפרטי, עושים החברים כרצונם.

את החגים אנו חוגגים על-פי המסורת דרך העין שלנו, בדרך המיוחדת לנו.

קטורה היא קהילה יהודית ישראלית, המיוחדת בכך, שיהדות היא מוקד לשיתוף, סובלנות וכבוד הדדי.