קיבוץ קטורה מעוניין בפיתוח עסקים חדשים ויזמויות.

אנו מעוניינים בפיתוח עסקים בשטח הקיבוץ, שבהם יעבדו אנשים מהקיבוץ ומהאיזור, תוך ניצול משאבי הקרקע והטבע ויתרונות נוספים של קטורה.
לקיבוץ תב"ע מאושרת, כולל שטחים לשימוש חקלאי ותעשייתי.

ליצירת קשר, פנו למנהלת העסקים שלנו, מימי סגל :
מייל:  manager@ketura.co.il