אוכלוסיה קבועה

בני משק לפי הצבא

חיילים

בני משק בהסדר

סטודנטים

משפחות צעירות 

אוכלוסיה זמנית

תושבים צעירים ( משפחות ובודדים )

עבודה מועדפת

מתנדבים

גרעיני נוע"ם 

סטודנטים ממכון הערבה ללימודי הסביבה