קיבוץ קטורה מנוהל בשיטת הדמוקרטיה הישירה, כאשר הכח העליון הוא אסיפת החברים. 

אמנם בניהול יעיל לא כל דבר אסיפת החברים צריכה להכריע, לכן אסיפת הקיבוץ ממנה בעלי תפקידים, רכזי ודעות וחברי ועדות, התמחלפים כל כמה שנים. 

אסיפת חברים 

מורכבת מכל החברים, היא מתקיימת פעם בחודשיים או לפי הצורך.

יושבים בחדר האוכל של הקיבוץ . אין שידור לבתים. אסיפת החברים דורשת נוכחות פיזית.

לרוב הדיונים באסיפה הכללית כולם יכולים להשתתף. קיימים מספר סעיפים סגורים, לחברים בלבד, כאשר דנים בחברות או בנושא רגיש אחר. 

בעלי תפדיקם

מזכיר/ה 

בקטורה שני מזכירים מכהנים בחצי משרה כל אחד.

מעבר לעבודה השוטפת היומיומית, המזכיר/ה הוא/היא המנהיג/ה של הקיבוץ.

עבודה יום יומית :

 • מרכז/ת את המזכירות; מפקח/ת על ועדת מינויים; מרכז/ת את ועדת שיכון; עובד/ת בתיאום עם ועדת חברים בנושאים הקשורים לצרכים האישיים של חברים
 • אחראי/ת על תהליך הדמוקרטי לקבלת החלטות, כולל תקנונים וניהול אסיפות
 • מלווה, יועץ/ת, ומפקח/ת על רכזי הועדות; מנהל/ת תהליכים שבתחום בעלי תפקידים, כולל ישיבות עם גזבר/ית, רכז/ת משק, ורכז/ת מש"א; אחראי/ת על נושאים שלא מוגדרים בתפקיד של בעל תפקיד אחר
 • אחראי/ת על מערכת השירותים
 • תכנון וביצוע תקציבי אחזקת אדם
 • תכנון ובניה
 • קשרים עם גורמי חוץ, כולל המועצה האזורית, התק"ם, הדסה ויהודה הצעיר, תנועות נוער, שרותי הרווחה, ועו"ד
 • טיפול בתושבים

מרכז/ת משק

הוא/היא מרכז/ת את תחום הכלכלי / עסקי,  כאשר כל רכז/ת ענף מתפקד/ת כמנכ"ל הענף

 • ייצוג קטורה מול גורמי חוץ בעניינים כלכלים / עסקיים
 • יושב/ת במזכירות, ועדת משק, ועדת כח אדם, ועדת עבודה, וועדת כספים
 • הכנת תוכנית משק וביצועה.
 • חיפוש מקורות פרנסה חדשים.

מרכז/ת משאבי אנוש

הוא דואג להשכלה ופיתוח המשאב האנושי ולמיקסום ההכנסות מעבודת החברים.

 • אחריות וליווי "עבודת החוץ".
 • גורם מקצועי בנושאי מש"א, שכר, העסקה.
 • הגדרת תקנים לענפי קטורה
 • תכנון נושא הפרישה לפנסיה והעבודה בגיל הפנסיה.
 • סיוע לחברים בעינייני עבודה.
 • חבר מזכירות, חבר פורום "בעלי תפקידים", חבר צוות יזמויות.
 • סמכות ואחריות כללית על מערכת העבודה בקטורה, יחידת משאבי אנוש, ומרכז את ועדת משאבי אנוש.

גזבר/ית

 • מאזן/ת באופן יומיומי את חשבונות הבנק של הקיבוץ
 • יוזם/ת בקשות למימון וחובות, ומפקח/ת על ביצוען
 • פוסק/ת על החלטות פיננסיות מול גורמי חוץ, כולל תושבים, בסכומים קטנים
 • קובע/ת לו"ז וסדרי עדיפות לתשלומים לספקים
 • מפקח/ת על גבייה.

מזכירות

 

ועדות 

הנהלה כלכלית

משאבי אנוש

קליטה

בריאות

תרבות

דור צעיר

חינוך

מזון

איכות הסביבה

מסורת

שיכון

תכנון

חברים

כספים

צרכים מיוחדים

קלפי