פעם בשבוע, בימי שלישי, נהג הבית מגיע לאילת .

בין הסידורים עבור ענפי הקיבוץ, הוא גם משרת את החברים .

יש להשאיר הזמנות על גבי הטופס המיועד , בתוך חדר "נהג בית " .

ניתן לקחת טופס מחדר הדואר, או כאן :

טופס נהג בית.pdf