פעם בשבוע, בימי שלישי, נהג הבית מגיע לאילת .

בין הסידורים עבור ענפי הקיבוץ, הוא גם משרת את החברים .

יש להשאיר הזמנות על גבי הטופס המיועד , בתוך חדר "נהג בית " .

ניתן לקחת טופס מחדר הדואר.

 

נהג בית לחודש אוקטובר 2019

יום ה' 3/10/19

יום א' 6/10/19

יום ד' 16/10/19

יום ד' 23/10/19

יום ד' 30/10/19