קישורים ומידע רלוונטים לחברים, מועמדים ובני משק

דו"ח תקציב אישי

רישום עבודה

דוח נסיעות ברכב

בקשה לרכב שכור

 

טפסים

טופס הגשת בקשה ללימודים 2018

הזמנת טיסה/אישור לצרכי בריאות

טופס ביטוח חו"ל

מידע סגור עם סיסמה

גישה בעמוד ketura-members אחרי קבלת סיסמה

enlightenedסיסמה אצל סילבי וב"מקומי"

יישום

פירוט

אחראי תחום

 

לוח קהילתי

כל האירועים - ללא פירוט -  במקום אחד, לתכנון והפצת מידע לחברים

הלינק נמצא בדף חטף

סילבי בשם המזכירים, ועדת תרבות, ועדת חינוך וכל מי שצריך לפרסם ולשמור תאריך 

 

כל אלה בני קטורה

עלון שבועי - כתבות , דיונים, חדשות הקהילה ועוד

ניתן לקבל בדוא"ל - לבקש מיורם - עדיין קיימת גרסה מודפסת בשחור לבן 

יורם ומשה - עורכי העלון

 

ספר טלפון

קובץ pdf המכיל את כל מספרי הטלפון של הענפים ושל החברים + כתובות דוא"ל 

ליאורה - מזכירות טכנית

 

DECIDED

החלטות ותקנונים - עדכון תואם את התיקיות decided שברשת הקיבוץ

דני ה. בשם המזכירים

 

חוברת בריאות

מידע, החלטות ותקונונים בנושא בריאות בקטורה 

סילבי בשם ועדת בריאות

 

דרושים

מכרזים פנימיים

ססיל - מנהל מש"א

 

הודעות

הודעות שונות שפורסמו בדייג'סט ויש להן רלוונטיות לטווח ארוך

ההודעות רלוונטיות לכולם באתר הפתוח , בסעיפים המתאימים.

ההודעות לחברים בלבד בדף הסגור

סילבי - webmaster