קישורים ומידע רלוונטים לחברים, מועמדים ובני משק

 

יישום לינק שאלות ובירורים
 
דו"ח תקציב אישי ketura-via צבי
רישום עבודה ketura-work דני ה. / ססיל
דו"ח נסיעות ברכב worldfleet בת שבע  
בקשה לרכב שכור טופס בקשה  נח
ביטוח חו"ל טופס בקשה  דני ה.
הזמנת טיסה/אישור לצרכי בריאות טופס בקשה  סילבי

 

מידע סגור עם סיסמה

גישה בעמוד ketura-members אחרי קבלת סיסמה

enlightenedסיסמה אצל סילבי וב"מקומי"

 

יישום נושא  אחראי תחום

לוח קהילתי

כל האירועים - ללא פירוט -  במקום אחד, לתכנון והפצת מידע לחברים

הלינק נמצא בדף חטף

סילבי בשם המזכירים, ועדת תרבות, ועדת חינוך וכל מי שצריך לפרסם ולשמור תאריך 
"כל אלה בני קטורה"

עלון שבועי - כתבות , דיונים, חדשות הקהילה ועוד

ניתן לקבל בדוא"ל - לבקש מיורם - עדיין קיימת גרסה מודפסת בשחור לבן 

יורם ומשה - עורכי העלון
ספר טלפונים  קובץ pdf המכיל את כל מספרי הטלפון של הענפים ושל החברים + כתובות דוא"ל  ליאורה - מזכירות טכנית
decided החלטות ותקנונים - עדכון תואם את התיקיות decided שברשת הקיבוץ דני ה. בשם המזכירים
חוברת בריאות מידע, החלטות ותקונונים בנושא בריאות בקטורה  סילבי בשם ועדת בריאות
דרושים מכרזים פנימיים  ססיל - מנהל מש"א
הודעות

הודעות שונות שפורסמו בדייג'סט ויש להן רלוונטיות לטווח ארוך

ההודעות רלוונטיות לכולם באתר הפתוח , בסעיפים המתאימים.

ההודעות לחברים בלבד בדף הסגור

סילבי - webmaster