אחראית דירות אורחים : דיאנה דרסמן 

בקשות ל- ddreszman@gmail.com