לרגל הפתיחה החגיגית 

פתיחת הארכיון ע"י גרעין השחר