דרך קופת הבית, ניתן להזמין סכומים קטנים של כסף מזומן ( עד 300 ש"ח )  

יש לתכנן את הבקשות 48 שעות מראש. 

mailטופס הזמנת מזומנים

ניתן להתחשבן על הוצאות שונות על מנת לקבל את הזיכויים המתאימים על גבי טופס התחשבנות

mailטופס התחשבנות

 

טפסים

תיבת דואר קופת בית

אפשר למצוא טופס הזמנה לקופת בית בכניסה להנהלת החשבונות .

יש למלא את הפרטים ולהכניס את הטופס לתיבה המיועדת.