מסכמים את טורניר פיני ה-25

טורניר הכדורגל האזורי בקיבוץ קטורה, לזכרו של פיני לוטמן