טורני פיני ה-24 , לוח זמנים נגיש


טורניר פיני ה-24
לו"ז משחקים והסעות 

במידה ויש צורך בהסעה ( לשחקנים או לצופים )  נא לפנות יום קודם  לסילביו .
במידה ונקבעה הסעה שאין בה צורך אבקש לעדכן בהקדם .
יתכנו שינוים ותוספות  בהתאם ללוח המשחקים  
הודעות בנושא ההסעות יועברו גם במערכת הכריזה במקום 
יש להביא כוסות ובקבוקי מים . מים קרים יסופקו במקום.
בירורים אצל סילביו , טלפון : 053-5436234
בהצלחה לכולם !

יום ראשון ה-23/2/20

איסוף ב-13:00 מבית הספר לקטורה , שחקנים כיתות ז עד ט
איסוף ב-15:00 מבית הספר לקטורה , שחקנים כיתות  ' עד 'ב
פיזור ב-16:45 מקטורה דרומה + קו

משחק 1 ב-13:35 כיתות ז-ח-ט באר אורה 2 נגד קטורה , שופט שמעון ב.
משחק 2 ב-14:00 כיתות ז-ח-ט באר אורה 1 נגד יטבתה , שופט שמעון ב.
משחק 3 ב- 15:15 כיתות י-יא-יב באר אורה נגד קטורה/לוטן, שופט שמעון ב.
משחק 4 ב- 15:55 כיתות י-יא-יב יטבתה נגד נע"לה/אילות , שופט יוחאי ק.
משחק 10 ב-17:15 ותיקים אליפז נגד סמר , שופט דיאגו פ.
משחק 11 ב-17:55 ותיקים קטורה נגד באר אורה , שופט יוחאי ק. 

יום שני ה-24/2/20

איסוף ב-13:00 מבית הספר לקטורה , שחקנים כיתות ד עד ו.
פיזור ב-14:40 מקטורה דרומה
פיזור ב-15:15 מקטורה דרומה 

משחק 6 בשעה 13:35 כיתות ד-ה-ו באר אורה נגד גרופית, שופט יוחאי ק.
משחק 7 בשעה 14:00 כיתות ד-ה-ו סמר נגד יטבתה, שופט עופר מ.
משחק 5 בשעה 14:45 כיתות ד-ה-ו אילות נגד קטורה, שופט יוחאי ק.
משחק 12 בשעה 17:20 בוגרים אליפז נגד סמר, שופט אילת
משחק 16 בשעה 17:55 בוגרים יטבתה נגד גרופית, שופט אילת
משחק 17 בשעה 18:30 ותיקים נהגים נגב מנצח משחק 11, שופט אילת

יום שלישי ה-25/2/20

איסוף ב-14:55 מבית הספר לקטורה , שחקנים ד-ו
פיזור ב-16:45 מקטורה צפונה ולהר ודרומה
פיזור ב-18:40 מקטורה למכינת באר אורה

משחק 14 בשעה 15:15 כיתות ד-ה-ו מנצח 6 נגד מנצח 7
משחק 13 בשעה 15:50 כיתות ד-ה-ו יהל נגד מנצח 5
משחק 15 בשעה 16:15 כיתות ז-ח-ט נווה חריף נגד מנצח 2
משחק 9 בשעה 17:10 נשים מכינה נגד מכון ערבה, שופט עופר
משחק 19 בשעה 17:50 בוגרים מכון ערבה נגד מכינה

יום רביעי ה-26/2/20

איסוף ב-14:55 מבית הספר לקטורה , שחקניות
פיזור ב-16:45 מקטורה דרומה

משחק 8 בשעה 15:15 נשים סמר נגד קטורה, שופט עופר ?
משחק 24 בשעה 15:50 נשים באר אורה נגד מנצח 9, שופט דיאגו פ. ?
משחק 18 בשעה 17:20 בוגרים קטורה נגד לוטן , שופט אילת
משחק 25 בשעה 17:55 בוגרים מנצח 19 נגד נמצח 12 , שופט אילת

יום חמישי ה-27/2/20

משחק 20 בשעה 17:20 בוגרים מנצח 16 נגד מנצח 18 , שופט אילת

יום שישי ה-28/2/20

איסוף ב-11:00 מבית הספר לקטורה , שחקנים
איסוף ב-12:00 מבית ספר לקטורה , מיוחד
פיזור ב-17:30 מקטורה דרומה, צפונה ולהר

משחקי גמר 
בשעה 12:00 כיתות ד-ו , מנצח 13 נגד מנצח 14
בשעה 12:45 כיתות ז-ט מנצח 1 נגד מנצח 15
בשעה 13:20 כיתות י-יב מנצח 3 נגד מנצח 4
בשעה 14:00 נשים מנצח 8 נגד מנצח 24
בשעה 14:45 ותיקים מנצח 10 נגד מנצח 17
בשעה 15:30 בגורים מנצח 20 נגד מנצח 25

בשעה 16:20 יתקיים טקס סיום.
בהצלחה לכולם