סדר ט"ו בשבט הקיבוצי חזר !

לאחר שנתיים של קורונה, התכנסנו שוב וישבנו כולנו סביב שולחנות חג לסדר ט"ו בשבט הקיבוצי המסורתי. כמות המשתתפים הייתה גדולה ומזג האוויר הנעים אפשר לנו לשבת בסוכה.