גם בקטורה הצטרפנו למבצע דוגו !

קרול זוכרת שהתארחה אצל דוגו ( דוד ) ושרה לייטנר במושב ניר גלים , כחלק מתוכנית קורס השנה של יהודה הצעיר ב-1969