נהלי רכיבה באורוות קטורה

החזקת סוסים בתחומי היישוב ופתיחת האורווה לרכיבה כרוכה באחריות רבה.

על-מנת להמנע מסיכונים מיותרים, תוגבל הרכיבה באורווה לתנאים הבאים:

  1. רכיבה מחוץ למנז' (אזור הרכיבה המגודר) מותרת רק לצוות האורווה – אריקה וסנדרה.

  2. רכיבה בתוך המנז' מותרת לחברי ותושבי קטורה וילדיהם בלבד.
    למען הסר ספק, אורחי חברים (כולל בני משפחה) אינם רשאים לרכב באורווה.

  3. רכיבה במנז' תהיה רק בליווי של אריקה או סנדרה.

  4. חובה לחבוש קסדה בכל רכיבה על הסוסים.

  5. רכיבת ילדים מתחת לגיל 14 מחייבת אישור הורים בכתב.
    טפסים לאישור ניתן לקבל מהצוות כאשר האורווה פתוחה.

 

אורוות קטורה